Vitajte na našej stránke

Líška & Partners s.r.o.


Kontaktujte ma


Komplexné právne služby a poradenstvo

Advokátska kancelária Líška & Partners s.r.o. – poskytuje komplexné právne služby ako aj právne poradenstvo v rôznych oblastiach práva na území Slovenskej republiky, a to najmä v oblasti Trestného, Občianskeho, Obchodného, Rodinného, Správneho a Ústavného práva. Rovnako spolupracujeme s vybranými renomovanými advokátskymi kanceláriami, prostredníctvom ktorých dokážeme zabezpečiť poskytovanie právnej pomoci i mimo územia Slovenskej republiky, pričom svojím klientom poskytujeme rýchle a sofistikované riešenia.Advokát JUDR. Ján Líška

Kto sme a naše skúsenosti


Naše služby


Ján Líška po ukončení Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pôsobil  ako právnik v rozpočtovej organizácii Správa záväzkov a pohľadávok, r. o. v priamej riadiacej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Následne do  konca roka 2011 pôsobil  na pozícii vyšší súdny úradník pre oblasť trestného, obchodného a exekučného práva na Okresnom  súde Košice II. Prax advokátskeho koncipienta absolvoval v advokátskej kancelárii JUDr. Jozefa Vaška v Košiciach. Po jej ukončení krátko pôsobil na pozícii regionálneho riaditeľa spoločnosti JUSTICIA Legis s.r.o. pre oblasť Košického a Prešovského samosprávneho kraja, pričom od roku 2015 je  ako  advokát zapísaný v Slovenskej komore advokátov so sídlom v Košiciach.